Stránka zboru Bartolomejčatá - novinky

Prievidza, 23.12.2018

     Zbor Bartolomejčatá prekračuje štvrťstoročie svojej existencie, naďalej a dokonca častejšie spieva vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi v nedeľu na detských sv. omšiach.

    Vianočné obdobie býva pre náš zbor vždy niečím špeciálne, veď práve vianočný program bol v roku 1993 impulz, pre ktorý sa v októbri vyformovalo zoskupenie, ktoré funguje dodnes. Tento rok to už bude 25 rokov a v zbore sa vystriedalo mnoho speváčok, spevákov, hudobníkov i hudobníčok. Taktiež vedúce zboru sa menili. Dnes je tu už len málo tých, ktorí si pamätajú tie časy. Z detsko-mládežníckeho zboru je dnes dvojgeneračný zbor rodičov i detí. No jedno zostalo - spoločný cieľ - spievať Bohu na slávu a ľuďom na úžitok. Tak aj napriek roku 2016, kedy zbor pravidelne nefungoval, znovu s Božou pomocou pokračujeme a rastieme. Naše rady sa rozšírili vďaka bývalým členom, ktorí už spolu s deťmi prichádzajú a spievajú s nami, i vďaka podpore vysokoškolákov a pracujúcich v iných mestách, ktorí s nami prídu spievať i hrať kedykoľvek môžu. Za posledné dva roky zbor dospelých, ktorý zvykol spievať v soboty na adoráciách za rodiny a pred nimi aj na sv. omši, zanikol. Lepšie by však bolo povedať, že splynul so zborom Bartolomejčatá, pretože viacerí pôsobili v oboch zoskupeniach a ostatní členovia zboru dospelých posilnili zbor Bartolomejčatá.
    V roku 2018 sme začali spievavať častejšie a to približne dvakrát do mesiac vďaka vytrvalosti vedúcej Zuzany Šimkovičovej, ktorej pomáhaju i ďalšie dievčatá zo zboru, najmä Veronika Ševčíková i bývalá vedúca Majka Štefíčková.
    Aj zloženie hudobníkov sa značne zmenilo. Teraz nás doprevádzajú Martin Blaško na gitare a Jozef Biháry na gitare alebo spočiatku na ukulele, dnes však častejšie na balalajke. Občas ich zastúpi aj dlhoročný gitarista zboru Juraj Orlík. Sporadicky nám hráva na klávesoch Peter Švec.

     Občas sme zachytili náš zbor aj obrazom, takže vo fotogalérii si môžete pozrieť zopár doplnených fotografií:    Dnes je éra videí, tak aj naše účinkovanie občas nahráme a natočíme. Niektoré nedeľné vystúpenia sú v podobe spravodajského zostrihu uverejnené na youtube. S nahrávaním pomáha pani Andrea Kalusová a výrobu zostrihu zabezpečuje Marek Šimurka

    Spravodajské video z nedele 18.2.2018:

    Spravodajské video z veľkonočnej nedele 1.4.2018:

    Ďalšie videá z jesene sa ešte pripravujú.

Prievidza, 2.10.2016

    Dobré správy na prvú nedeľu desiateho mesiaca roku Pána 2016. Zbor Bartolomejčatá dnes spieval a veríme, že bude spievať odteraz každú prvú nedeľu v mesiaci. Pod vedením Zuzany Šimkovičovej a s hudobným doprovodom Juraja Orlíka na gitare a Petra Šveca na klavíri spievalo dnes 20 veľkých spevákov a aj malých speváčikov. Vrátili sa k nám znova niekoľkí naši bývalí členovia, ktorí pôsobili v zbore pred 10 a viac rokmi a priviedli aj svoje detičky. Veľmi nás potešilo, že návrat nášho spevu na detské sv. omše prítomní na konci omše odmenili potleskom, ďakujeme, berieme to ako povzbudenie, že sa vám to, čo robíme, páči a dúfame, že aj pomáha v duchovnom prežívaní sv. omší.

Prievidza, 24.8.2016

    Dnes na sviatok nášho patróna sv. Bartolomeja sme mohli oslavovať zborové meniny. Žiaľ, po mnohých rokoch sa to nestalo. Nevieme či a ako dlho zbor ešte nebude mať vedenie a hudobníkov. Naposledy speváčky zo zboru Bartolomejčatá spievali spolu so zborom dospelých na Prievidzskej púti 13.-14. 8. 2016 na Mariánskom vŕšku pod vedením Zuzany Šimkovičovej. Po dlhom a náročnom nácviku spojené zbory spievali na mládežníckej sv. omši v sobotu dňa 13. 8. 2016 o 22:00 a po nej na krátkej adorácii. Na druhý deň ráno už od 9:00 boli pripravení na tom istom mieste aby obohatili slávnostnú hodovú sv. omšu 14. 8. 2016 o 10:00, pred ktorou ešte spievali počas modlitby sv. ruženca medzi desiatkami. Z tejto poslednej akcie zatiaľ fotografie k dispozícii nemáme, ale zato zozbierali sme fotografie a vo fotogalérii vám ponúkame prehľad akcií a aktivít zboru:

Prievidza, 22.5.2016

     Koncom vianočného obdobia 2015/16 zbor Bartolomejčatá prestal pravidelne spievať na detských svätých omšiach. Niekoľkí kľúčoví členovia (vedúca a hudobníci) nemohli kvôli štúdiu a práci ďalej pravidelne pôsobiť v zbore a nenašli sa zatiaľ ich nástupcovia. Zbor Bartolomejčatá odvtedy verejne vystupoval len trikrát - oslávil spevom Kristovo zmŕtvychvstanie na detskej sv. omši na Veľkonočnú nedeľu, 27. 3. 2016, , pričom nácvik a zvukovú skúšku mali obetavo neskoro večer o 21:00 po Veľkonočnej vigílii na Bielu sobotu, , ďalej spevom prispel k slávnostnej atmosfére na prvých sv. prijímaniach 8. 5. 2016 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi a taktiež na prvom sv. prijímaní 15. 5. 2016 v Koši

     Niekoľko členov sa naďalej viac-menej pravidelne v piatky stretáva na fare a trénujú sa v speve a hre na hudobné nástroje, no na verejné vystupovanie ešte nie sú pripravení. Čo bude ďalej, to zatiaľ nikto nevie.

     V posledných dvoch rokoch stále ubúdajúci počet členov udržiaval vyše dvadsaťročné dielo spievania na detských sv. omšiach, no čoraz s väčším vypätím síl a obetavosťou. Zúčastnili sa aj dvoch sústredení a spievali na prvých sv. prijímaniach v Prievidzi i v Koši a spolu so zborom dospelých sme spievali na tradičnej Prievidzskej púti.

     Zhrnutie udalostí a sústredení za roky 2014-16

     Doplnené udalosti z roku 2013 a článok o sústredení vo Veľkých Uherciach v roku 2013

Prievidza, 22.11.2015

Staršie príspevky z tejto kapitoly boli presunuté do časti Archív