NOVINKY ZO ZBORU!

Posledná aktualizácia 23.12.2018

O nás

Zbor Bartolomejčatá i po 25 rokoch funguje!

     Po tom, ako sa koncom vianočného obdobia 2015/2016 zbor Bartolomejčatá odmlčal, začal od 2.10.2016 opäť spievať, spočiatku len raz do mesiaca, každú prvú nedeľu v mesiaci. V roku 2018 začali spievavať častejšie a to približne dvakrát do mesiaca vďaka vytrvalosti vedúcej Zuzany Šimkovičovej, ktorej pomáhaju i ďalšie dievčatá zo zboru, najmä Veronika Ševčíková i bývalá vedúca Majka Štefíčková.

     Pôvodne sme boli detsko-mládežnícky zbor, dnes sme však už dvojgeneračný rodinný zbor z farnosti Prievidza-mesto Členovia sa dobrovoľne schádzajú na nácviky v piatky (niektoré obdobia aj pravidelne, iné podľa potreby a možností) o 17:15 (po sv. omši o 16:30) vo fare farnosti Prievidza - mesto na Mariánskej 4.

    Kto tvorí náš zbor, koľko má členov, kto hráva na nástroje?

    Hudobne nás doprevádzajú Martin Blaško na gitare a Jozef Biháry na gitare alebo spočiatku na ukulele, dnes však častejšie na balalajke. Občas ich zastúpi aj dlhoročný gitarista zboru Juraj Orlík.
    Po obnovení činnosti sa k nám vrátili niekoľkí naši bývalí členovia, ktorí pôsobili v zbore pred 10 a viac rokmi a priviedli aj svoje detičky. V priebehu posledných rokov sa pridali viacerí noví členovia. Súčasní vysokoškoláci alebo pracujúci v iných mestách, ktorí len nedávno s nami spievavali sa radi pridajú vždy, keď môžu. Podobne nám sporadicky hráva na klávesoch Peter Švec. Aktuálne zloženie a počet je preto každou nedeľou premenlivý, no hlavne, že naďalej môžeme napĺňať naše poslanie - spievať Bohu na slávu a ľuďom na úžitok. Ozvučovaciu techniku zabezpečuje technik Marek Šimurka.


     V priebehu rokov 2015-2016 sa vyformoval Zbor dospelých (zostal bez mena až do konca). Vznikli v súvislosti s aktivitami spoločenstva Modlitby matiek, najmä ako podpora modlitieb a adorácii za rodiny. Tento zbor ste mohli počuť zvyčajne v prvú sobotu v mesiaci na večerných sv. omšiach o 16:30 a po nej na adorácii za rodiny. Vo vedení tohto zboru sa od jeho vzniku striedali Zuzana Šimkovičová a Marta Orlíková. Hrou na hudobné nástroje ich doprevádzal Juraj Orlík (gitara). Nácviky bývali nepravidelne, podľa okolností, zvyčajne však o 15:15 pred sobotnajšou sv. omšou a jeden, alebo dva nácviky v priebehu dvoch týždňov pred prvou sobotou v mesiaci. V priebehu posledných dvoch rokov však tieto dve zoskupenia splynuli dokopy a ako zbor Bartolomejčatá spievajú v nedeľu pri detských sv. omšiach.

     V minulosti bolo druhým zoskupením, ktoré tvorili niektorí členovia zboru skupinka nazývaná Mladí z Prievidze .Spievali na sobotňajších sv. omšiach vo farskom kostole sv. Bartolomeja o 17:00. Viedla ich pôvodne v roku 2005 Matilda Čiamporová
, neskôr sa o pôsobenie tohto premenlivého a pestrého zoskupenia dlhé roky starala Kvetka Laurincová, zvučiť ich chodili bratia Marek a Michal Kvetovci. Členov však postupne ubúdalo, zo zboru bola "kapela", až nakoniec to došlo k tomu, že toto zoskupenie pomaly v priebehu zimy 2012-13 zaniklo.

     Náš zbor v októbri 2013 oslávil 20 rokov od založenia, pozrieť sa do tejto minulosti môžete v histórii zboru ( prvých 10 rokov, roky 2004 - 2006, roky 2007 - 2008, roky 2009 - 2010 a posledné obdobie rokov 2010 - 2013).

    Náš repertoár tvoria naše vlastné piesne, ktoré sme vydali aj na našom prvom CD albume Láskavý Boh, ale aj detské a mládežnícke piesne a piesne prevzaté od rôznych gospelových skupín zo Slovenska.

     Pôsobíme v kostole sv. Bartolomeja, kde spievavame pravidelne na detských svätých omšiach v nedeľu o 10:30.

     Taktiež spievavame pri rôznych príležitostiach a podujatiach vo farnosti, ako sú krsty prvoprijímajúcich detí, prvé sväté prijímanie, birmovka. Občas spievame aj na svadbách, prípadne aj na primíciach - napr. Viliamovi Vlčkovi v Prievidzi (27.6.2010).

     Pravidelne vystupujeme
na prievidzskej Mariánskej púti (víkend okolo 15.8.) a do roku 2008 sme vystupovali aj na festivale Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke, ktorý sa koná vždy v sobotu pred nedeľou Krista Kráľa. Potom opätovne v niektorých ďalších ročníkoch.

     To, čo sme nedávno absolvovali, alebo práve chystáme, sa dozviete v novinkách zboru.

     Občas ideme na pozvanie kňazov z iných farností spievať na sväté omše aj do iných miest, alebo dedín. Už sme takto navštívili napr. Vrícko, Levice, Partizánske, Vyhne, Zvolen, Sebedražie, Bojnice - nemocničnú kaplnku, Stropkov - Sitnik, Radobicu, Hornú Ves, ...

     Mnohé z týchto udalostí zachytili objektívy fotoaparátov a vďaka tomu máte vo fotogalérii zboru možnosť aj vidieť rôzne udalosti a miesta a našich zážitkov.