Pridajte sa k nám!

Vďaka novým členom prekračujeme štvrťstoročie existencie!

Potiahnite s nami štafetu ďalej - staňte sa členmi zboru Bartolomejčatá!

Zbor Bartolomejčatá uvíta nových členov, ktorí by nám pomohli spievať na detských svätých omšiach a pri rôznych príležitostiach vo farnosti Prievidza - mesto.

   Hľadáme:

   Speváčky a spevákov
   Hudobníčky a hudobníkov - rôzne nástroje

   Ponúkame:

   Možnosť spievať Bohu na slávu
    Možnosť spievať ľuďom pre radosť a duchovný úžitok
    Spoločné aktivity

   Ako sa prihlásiť?

   Kontaktuje kňazov vo farnosti, alebo niekoho známeho zo zboru.