História a kronika zboru Bartolomejčatá

Roky 2011 - 2013

    Vďaka Božej starostlivosti a láske stále môžeme rozdávať svojím spevom radosť, vytvárať dobrú atmosféru na sv. omšiach vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi a spievať Bohu na slávu.

    Veru je to tak, aj keď z našich stránok to tak nevyzeralo, prežili sme. A nielen tým, že existujeme naďalej, ale aj tým, že sme veľa toho prežili. Tak aspoň v stručnosti zhrniem niektoré udalosti v živote zboru za posledné dva roky.

Zúčastnili sme sa troch sústredení:

    Od 21. augusta do 27. augusta 2011 v Dolnej Súči: text z časopisu Bartolomej / fotografie

    Od 9. júla do 14. júla 2012 v Chrenovci – Brusne: text z časopisu Bartolomej / fotografie

    Od 22. júla do 27. júla 2013 vo Veľkých Uherciach: text z časopisu Bartolomej / fotografie

Ďalšie udalosti zboru v skratke:

    V roku 2010 sme boli na prvú júlovú (fatimskú) sobotu spievať na Starých Horách.

    Spievali sme počas tohto obdobia na viacerých svadbách, napr. na svadbe bývalej členky Dominiky Šestákovej a Alojza Vlčku, 3. septembra 2011.

    V roku 2012 sme dňa 30.4. 2012 spievali v Necpaloch na hodovej slávnostnej sv. omši.

    Dňa 9.6.2012 o 16:30 sme spievali na primíciach Dušana Hricku, prievidžana z rádu bosých karmelitánov.

    Na Prievidzskej púti, ako už býva tradíciou, sme v nedeľu 12.8.2012 spievali počas sv. omše na Mariánskom vŕšku, ale spríjemnili sme spevom aj čas pred a po nej.

    Sviatok sv. Bartolomeja sme 24.8.2012 oslávili tak, ako sa na zbor patrí – spevom na sv. omši o 15:30.

    Spoločne so zbormi od piaristov a zo Zapotôčiek sme boli znova spievať na Starých Horách aj v roku 2012, presnejšie 6.10.2012.

    Atmosféru Vianoc v roku 2012 sme ako zvyčajne pomáhali vytvoriť na detských sv. omšiach a počas Jasličkovej pobožnosti. Členovia zboru sa tradične zapojili aj do akcie koledníkov Dobrej Noviny.

    12. mája 2013 sme spievali na prvom svätom prijímaní v Koši.

    10. augusta 2013 – spojené mládežnícke zbory Prievidze spievali na Prievidzskej mariánskej púti (mládežnícka sv. omša o 22:00).

    11. augusta 2013 – Bartolomejčatá spolu so zborom dospelých spievali na Prievidzskej mariánskej púti na slávnostnej svätej omši o 10:00.

    24. augusta 2013 - zbor Bartolomejčatá slávil veľký sviatok - BARTOLOMEJ DAY
Oslava 20. výročia vydávania farského časopisu Bartolomej a 20. výročia založenia spevokolu Bartolomejčatá
Viac o tejto unikátnej udalosti nájdete v článku z časopisu Bartolomej.

    24. novembra 2013 - Zbor Bartolomejčatá sa zúčastnil 19. ročníka festivalu Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke. V časopise Bartolomej v reportáži o Mladí mladým o nás napísali:

"Prievidzské Bartolomejčatá zasa prijali pozvanie po niekoľkých rokoch, no i napriek tomu bez váhania celý kostol rozveselili známymi piesňami."

    25. decembra 2013 - Bartolomejčatá okrem polnočnej sv. omše a sv. omše o 10:30 (detská) spevom doprevádzal aj divadelnú scénku počas jasličkovej slávnosti. Udalosť bola významná aj tým, že práve spievanie na jasličkovej slávnosti bol motív, pre ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi - v októbri 1993 sformoval zbor Bartolomejčatá a prvé verejné vystúpenie bola práve jasličková slávnosť.

    Okrem týchto udalostí sa za posledné dva roky uskutočnili rozmanité spoločné akcie na budovanie spoločenstva, údaje o termínoch sa v rýchlom plynutí času akosi vytratili, no spomienky nám zostali na rôzne výlety, poobedňajšie prechádzky alebo večerné korčuľovania, opekačky, nocovačka v Trnke... Aspoň niečo z toho sa však podarilo zachytiť a dočítate sa o tom v archivovaných starších správach z kapitoly novinky.

Ďalšie obdobia

Prvých 10 rokovRoky 2004 - 2006Roky 2007 - 2008Roky 2009 - 2010Roky 2011 - 2013Roky 2014 - 2016