História a kronika zboru Bartolomejčatá

Roky 2009 - 2010

    Nasledujúce udalosti v zbore Bartolomejčatá sú usporiadané podľa dátumu ich uverejnenia ako novinky na našej stránke. Podľa toho vnímajte tieto informácie.

     31.1.2011 - Zbor Bartolomejčatá sa neustále vyvíja, čo nás samozrejme veľmi teší, lebo je to jeden zo znakov života a dokazuje to, že náš zbor je stále živý. Za posledný polrok sa značne zmenilo zloženie zboru, je skvelé, že sa k nám pridalo mnoho detí najmä spomedzi prvoprijímajúcich detí. Na nácvikoch vytrvalo cvičia a učia sa nové a nové piesne, trénujú svoje hlasivky i sluch, je to neľahká úloha, ale trpezlivosťou a vytrvalosťou sa dá zvládnuť. Mnohé z dievčat, ktoré pred pár rokmi začínali, sú dnes oporou zboru. V nedele im pomáhajú aj staršie speváčky, ktoré cez týždeň pracujú alebo sú na vysokých školách.

Koniec roka 2010 a začiatok roka 2011 bol zbor Bartolomejčatá veľmi činorodý. Najprv sme dňa 5.12.2010 boli v Sebechleboch, kde sme navštívili nášho bývalého kaplána Daniela Markoviča, zaspievali sme na sv. omši o 10:30, po nej sme sa stali svedkami odhalenia pamätnej tabule jedného z tamojších významých rodákov, kňaza ThDr. Michala Fidluša, rektora seminára v Bratislave, ktorý bol za čias totality prenasledovaný a väznený. Veľmi milé a veselé bolo posedenie na fare, kde sme sa stretli s tamojšími mladými, s ktorými sme si vymenili mikulášske darčeky a aj nejaké tie nové piesne. Poobedie sme ešte vyplnili prechádzkou k blízkemu rybníku spojenou s guľovačkou ("práškovačkou").
Bol to výlet i tak trochu dobrodružný, nakoľko po nociach klesali teploty veľmi hlboko pod bod mrazu a jedno z áut (9-miestne) malo problém s ohrievaním, museli sme improvizovať, pred Handlovou sme preložili časť nákladu a niekoľko osôb prestúpilo do áut s voľnými miestami a vrátili sme sa po druhé auto. Samozrejme, tí, ktorí sa vracali do Prievidze, už nestihli prísť do Sebechlebov na sv. omšu včas, aj keď išli najkratšou možnou trasou. Útechou im mohol byť aspoň pohľad na nádhernú zimnú prírodu v okolí Banskej Štiavnice (a neupravené cesty...).
Fotografie z tohto výletu nájdete vo fotogalérii zboru za rok 2010.

Vždy je pre nás veľmi krásna možnosť spievať na slávu Bohu na polnočnej sv. omši 24.12. a oslavovať tak príchod Boha na tento svet v podobne malého dieťatka. Bolo tomu tak i tento rok a zbor starších členov vedený Kvetkou Laurincovou obohatený o flautistku Michaelu Dankovú sa mohol pridať k "nebeským chórom anjelov".
V decembri členovia zboru Bartolomejčatá spolu s miništrantami nacvičili a odohrali scénku na jasličkovej pobožnosti dňa 25.12.2010, ďalší členovia zboru zasa zabezpečili piesne, fotografie sú taktiež vo fotogalérii.
Hneď prvé dva dni nového roka 2011 Bartolomejčatá nedospávali Silvester, ale rozbehli sa po rodinách zvestovať Dobrú Novinu o tom, že sa v meste Betleheme narodil náš Spasiteľ, Kristus Pán. Vďaka organizácii Simonky Mihálikovej sme šikovne zvládli navštíviť 45 domácností a celkovo tri skupinky koledníkov vykoledovali 1362,25 eur, ktoré poputujú na projekty pomoci núdznym v Afrike. Vo fotogalérii sú fotografie z vysielania koledníkov na detskej sv. omši 26.12.2010.
Ďalšia krásna udalosť nastala 9. 1. 2011, kedy sme boli svedkami krstu malej Hanky, dcérky našej bývalej vedúcej Zuzky Šimkovičovej. Fotografie nájdete už vo fotogalérii pre rok 2011.

Naďalej veľmi radi uvítame každého, kto je ochotný sa k nám pridať a stať sa členom nášho zboru. Či už zboru Bartolomejčatá, ktoré majú nácvik v piatok a spievajú v nedeľu o 10:30, alebo zboru (niekedy skôr "kapely") starších členov, ktorí mávajú nácvik v piatok po nácviku Bartolomejčiat, a/alebo v sobotu o 15:45 a spievajú v sobotu pri sv. omši o 17:00.

     10.9.2010 - V zbore Bartolomejčatá sa v septembri 2010 udialo veľa zmien. Hlavnou zmenou je zmena vedúcej zboru. Dlhoročná vedúca zboru Mgr. Zuzana Šimkovičová odovzdala vedenie zboru Márii Bátorovej. Nakoľko gitaristka odišla na rok do zahraničia, hľadali sme prostredníctvom farských oznamov a reklamných plagátov nových gitaristov. Veľmi nás teší, že nás prišli podporiť hneď niekoľkí. Na gitare nás bude odteraz doprevádzať Dáša Voskárová. Ďalšou zmenou je miesto a čas nácvikov. Miesto nácvikov sa presunulo do fary farnosti Prievidza-mesto na Mariánskej ul. 4 a nácviky budú začínať v piatky o 15:30 okrem prvého piatku (nedeľu nasledujúcu po prvom piatku nespievame).

Naďalej však hľadáme speváčky a spevákov, preto ak chcete spievať s nami, príďte, radi vás uvidíme.
S Božou pomocou sa zbor Bartolomejčatá v októbri 2010 dožije svojich 17. narodenín, aj keď to pred rokom vyzeralo zle. Chvála mu za to, že nás takto žehná a sprevádza :-)

Keďže sociálna sieť Facebook si získava stále viac používateľov, aj náš zbor má svoju fan-group - môžete sa stať jej členmi.

     10.9.2010 - Zbor Bartolomejčatá absolvoval sústredenie v Kunerade pri Rajeckých Tepliciach v dňoch 8.-14. augusta 2010, kde sme sa naučili niekoľko krásnych piesní, posilnili svoju výzbroj v boji proti Diablovi a utužili vzťahy v našom spoločenstve. Ďakujeme Bohu a všetkým tým, vďaka ktorým sa toto sústredenie zrealizovalo. Nech ich Pán za to štedro odmení. Fotografie z tohto podujatia nájdete vo fotogalérii.
Hneď deň po návrate zo sústredenia sme spievali v Mariánskom kostole na sv. omši v rámci Prievidzskej púte.
Dňa 24.8.2010 sme spievali vo farskom kostole sv. Bartolomeja pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Bartolomeja, takto sme oslávili naše zborové "meniny".
Od 5.9.2010 opäť pravidelne spievame pri detských sv. omšiach o 10:30 vo farskom kostole sv. Bartolomeja. Z týchto dvoch akcií opäť nájdete ukážkové fotografie vo fotogalérii.

     8.7.2010 - Po takmer roku bol zbor Bartolomejčatá opäť spievať mimo svoje pôsobisko. Dňa 3.7.2010 boli Bartolomejčatá spievať na Starých Horách , kde mali pripravený program pred sv. omšou, zapojili sa do modlitby sv. ruženca a niekoľko piesní spievali aj počas sv. omše. Fotografie z tejto veľmi peknej akcie nájdete vo fotogalérii z roku 2010. Posledné predchádzajúce vystúpenie mimo Prievidze bolo v Martine na Gospelfeste Mária, ktorý sa uskutočnil dňa 12.9.2009. Dve fotografie z tejto akcie sú vo fotogalérii za rok 2009.
Cez vianoce, ako je tradíciou, sa členovia zboru zapojili do koledníckych skupín Dobrej noviny, aby tak so spevom navšítivili rodiny v Prievidzi a súčasne pomohli deťom v Afrike.
Niekoľkí členovia zboru spolu s miništrantami sa pod vedením kaplánov Braňa a Janka dňa 4.4.2010 zúčastnili turistiky na Hrádok v Bystričianskej doline.
Prvé sv. prijímanie, ku ktorému neodmysliteľne patrí spev nášho zboru, bolo v našej farnosti na sviatok zoslania Ducha Svätého dňa 23.5.2010. Spievali sme pri oboch sv. omšiach - o 9:00 aj o 11:00. Tohto roku v našej farnosti sviatosť birmovania nebola.
Dňa 27.6.2010 zbor Bartolomejčatá spieval na primíciách nášho farníka Viliama Vlčku. Vo fotogalérii nájdete fotografie z niektorých z týchto udalostí.
Cez prázdniny sa zbor Bartolomejčatá opäť pripravuje (už tradične) na sústredenie, ktoré sa tentokrát uskutoční v Kunerade pri Rajeckých Tepliciach v dňoch 8.-14. augusta 2010.
Hneď cez víkend po návrate zo sústredenia je v našej farnosti Prievidzská púť, na ktorej pravdepodobne budeme spievať.

     19.6.2010 - Žijeme, dýchame a sme... takto by sme mohli charakterizovať našu situáciu, vďaka vytrvalosti a obetavosti vedúcej, hudobníkov a spevákov naďalej v piatky nacvičujeme a v nedele spievame vo farskom kostole sv. Bartolomeja.
Blížia sa prázdniny a s nimi i letná prestávka v zbore, spievať budeme ešte zajtra 20.6.2010 a nasledujúci týždeň 27.6.2010 na primičnej sv. omši nášho novokňaza V. Vlčku.
Na stránke boli aktualizované niektoré informácie: doplnil som fotogalériu z roku 2008 a 2009 , taktiež som doplnil článok o sústredení v Podolí spolu s fotografiami.

Zborová kríza:

     15.1.2010 - Stále sú všade rôzne krízy - hospodárske, politické, ekologické a rôzne iné... zbor Bartolomejčatá hlási "zborovú krízu"... videli sme, že mnohé krízy sa dajú prežiť... ale prežije aj zbor svoju krízu? Tú predchádzajúcu v roku 2002 sme prežili... no našich síl a hlasov ubúda... kto nás z tejto krízy vytiahne?
Obrazom tejto krízy je aj táto stránka. Už istú dobu som sa chystal pridať sem nové informácie, fotky, akcie... Ale tých je nejako nedostatočne. Čím sa pochválime? Fotkou 10 spevákov na nácviku?
Potrebujeme súrne pomoc:
- potrebujeme nových členov a to nielen deti, ale aj starších žiakov a študentov,
- potrebujeme aj dočasne neaktívnych členov, aby si našli čas a pomohli nám potiahnuť mladších, ktorí keď vyrastú, budú ťahať zbor a štafetu odovzdajú ďalej, ďalším deťom... - to je recept dlhodobého fungovania zboru.
Viem, že mnohí nemôžete nás takto podporiť, ale ďalšia a prvoradá potreba je:
- potrebujeme modlitby. Prosím Vás preto o modlitbu - proste nášho Pána, aby, ak je to jeho vôľa, dobré dielo, na ktorom ste aj Vy, ktorí ste mnohí boli tiež členmi nášho zboru, pracovali, pretrvalo.
Ďakujeme.

     26.7.2009 - Zbor Bartolomejčatá sa v dňoch 19.-25.7.2009 zúčastnil týždňového sústredenia v Podolí pri Novom Meste nad Váhom. Onedlho pribudne zopár fotografií z tohto podujatia. Ostatné fotografie pre členov budú dostupné vo VIP zóne.
       15.8.2009 - Zbor Bartolomejčatá bude spievať na tradičnej Prievidzskej Mariánskej púti v sobotu večer pri sv. omši o 18:00.
       16.8.2009 - Zbor Bartolomejčatá bude spievať na tradičnej Prievidzskej Mariánskej púti aj v nedeľu pred slávnostnou sv. omšou o 10:00 a 1-2 piesne aj počas nej.
       23.8.2009 - Zbor Bartolomejčatá oslávi svoje "meniny" a taktiež sviatok sv. Bartolomeja na sv. omši o 9:00 vo farskom kostole.
       5.9.2009 - Zbor Bartolomejčatá opäť po prázdninovej odmlke začne spievavať pri detských sv. omšiach vo farskom kostole v nedeľu o 10:30.

     7.7.2009 - V prvej polovici roka 2009 v zbore Bartolomejčatá prebehli nasledovné udalosti (v chronologickom poradí):
       14.2.2009 - spievali sme na festivale Pozdvihni svoj hlas v Tužine. Fotografie z tejto udalosti sú na stránke Zboru sv. Jakuba fotografie1 a niektoré sú aj v našej fotogalérii.
Z tejto udalosti bolo na internete zverejnené aj video:

Bartolomejčatá from Jojo Gocman on Vimeo.


       12.4.2009 - od Veľkonočnej nedele opäť vedie zbor Bartolomejčatá Zuzka Šimkovičová.
       13.4.2009 - sa niekoľkí členovia zboru spolu s naším p. kaplánom zúčastnili výletu na Šútovský vodopád. Pár fotografií je vo fotogalérii.
       18.4.2009 - sme spievali na svadbe v Zemianskych Kostoľanoch. Pár fotografií je vo fotogalérii.
       19.4.2009 - výmenný pobyt zboru Bartolomejčatá vo Zvolene - my sme išli spievať do Zvolena s naším p. kaplánom D. Markovičom, kým jeho brat so zborom zo Zvolena prišli spievať do Prievidze. Okrem toho sme poobede stihli navštíviť aj Pustý hrad pri Zvolene. Pár fotografií je taktiež vo fotogalérii.
       8.-9.5.2009 - sa mnohí členovia zboru zúčastnili dvojdňového výletu do Vrátnej doliny a do Osviečimu, boli to nezabudnuteľné zážitky. , ktoré môžu priblížiť aj fotografie vo fotogalérii na stránke farapd.sk.
       24.5.2009 - sme spievali prvých sv. prijímaniach o 9:00 a o 11:00.
       28.6.2009 - sme sa lúčili s p. kaplánom D. Markovičom, ktorý nás až 3 roky sprevádzal.
       5.7.2009 - sme spievali na primíciách nášmu rodákovi Bohumilovi Svitkovi vo farskom kostole v Prievidzi.

Marek Šimurka

Ďalšie obdobia

Prvých 10 rokovRoky 2004 - 2006Roky 2007 - 2008Roky 2009 - 2010Roky 2011 - 2013Roky 2014 - 2016