História a kronika zboru Bartolomejčatá

Roky 2007 - 2008

    Nasledujúce udalosti v zbore Bartolomejčatá sú usporiadané podľa dátumu ich uverejnenia ako novinky na našej stránke. Podľa toho vnímajte tieto informácie.

     29.12.2008 - Napriek tomu, že už dlhšiu dobu sme tu nezverejnili žiadne udalosti, bol aj druhý polrok tohto roka naplnený mnohými udalosťami a akciami zboru Bartolomejčatá. V chronologickom poradí to boli:
       17.8.2008 - spievali sme na Prievidzskej púti pri slávnostnej sv. omši o 10:00.
       od septembra 2008 - opäť pravidelne spievame pri sv. omšiach vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 10:30.
       7.9.2008 - Rozlúčili sme sa s naším bývalým pánom dekanom Mons. Jánom Bednárom , ktorý odchádza slúžiť Božiemu ľudu do Levíc.
       21.9.2008 - naspievali sme piesne na CD Čas jak vietor , ktoré vzniklo ako darček pre bývalého p. dekana Mons. Jána Bednára z našej vďaky za jeho veľkú podporu nášho zboru počas jeho pôsobenia v Prievidzi. Toto CD (podobne ako pred 2 rokmi naspievané CD Má nás rád , ktoré bolo určené zasa p. kaplánovi Michalovi Masnému) obsahuje mnohé obľúbené piesne z nášho repertoáru. Kópie oboch CD majú viacerí členovia zboru. Ak by ste chceli počúvať tieto piesne v našom podaní, požičajte si ich od niekoho zo zboru, alebo nám napíšte na bartolomejcata@farapd.sk.
       27.9.2008 - sme spievali na primíciách p. kaplánovi Tomášovi Kuníkovi v kostole v Partizánskom a po tom sme spevom spestrili aj oslavu v KD v Žabokrekoch. Keďže p. kaplán Tomáš odchádza na misie do Albánska, tak pri tejto príležitosti z našich úst odznela jedna kresťanská pieseň preložená do veľmi nezvyčajného jazyku pre nás - do albánčiny. Vo fotoalbume z roku 2008 si môžete pozrieť fotografie z tejto akcie.
       12.10.2008 - navštívili sme p. dekana Mons. Jána Bednára v Leviciach a darovali sme mu nami naspievané CD Čas jak vietor. Okrem toho sme tu spievali pri detskej sv. omši o 9:00 v farskom kostole sv. Michala, potom sme navštívili múzeum na hrade a nakoniec sa posilnili pri dobrom obede na fare. Aj z tejto akcie je vo fotoalbume zopár fotografií.
       22.11.2008 - opäť po dvoch rokoch sme spievali na gospelovom festivale Mladí mladým v KD vo Veľkej Lehôtke.
       25.12.2008 - členovia zboru s pánom kaplánom Danielom Markovičom nacvičili scénku na jasličkovú pobožnosť , ktorú spestrili aj spevom.
       26.12.-27.12.2008 - členovia zboru spolu s posilami detí a ďalších mladých z farnosti vytvorili 3 skupinky koledníkov Dobrej noviny , ktorí s krátkym programom s koledami zbierali po rodinách v našej farnosti prostriedky pre núdznych v Afrike.
       28.12.2008 - doobeda sme spievali na sv. omši a poobede sme išli do kláštore rehoľných sestier vo Vrícku zahrať scénku z jasličkovej pobožnosti a jej príbehom a spevom potešiť sestričky. Vo fotoalbume si môžete z týchto dvoch udalostí pozrieť najnovšie, aktuálne fotky nášho zboru.

       21.7.2008   V sobotu 19.7.2008 sa zbor Bartolomejčatá vrátil z týždňového sústredenia v obci Králiky v Kremnických vrchoch. V nasledujúcom čísle časopisu Bartolomej by mal o tom vyjsť článok. Zatiaľ je tu zopár fotografií vo fotogalérii zboru.

       9.7.2008   V prvom polroku roku 2008 Bartolomejčatá pravidelne spievavali na detských sv. omšiach o 10:30 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi.
    Okrem toho sa dňa 17.5.2008 zúčastnili programu na vigíliu sviatku Najsv. Trojice v piaristickom kostole.
    Riadnu "šichtu" ako za dávnych čias po vzniku zboru mali Bartolomejčatá dňa 25.5.2008 , keď spievali na dvoch prvých svätých prijímaniach vo farskom kostole sv. Bartolomeja o 9:00 a hneď nato o 11:00 .
    Na deň detí 1.7.2008 členovia zboru sa tiež neflákali, ale spievali pri sviatosti birmovania vo farskom kostole sv. Bartolomeja, a to poriadne, veď spievali aj pre 4 členov, ktorí boli pobirmovaní a jedna z nich hneď po udelení sviatosti spievala Bohu na slávu krásne sólo. Z týchto udalostí si môžete pozrieť fotografie vo fotogalérii zboru.
    Okrem toho sme spievali aj na niekoľkých sobášoch , na poslednom 28.6.2008 v Kostole sv. Terézie z Lisieux na Zapotôčkoch.
    Čo čaká Bartolomejčatá cez prázdniny? Až do 1.9.2008 nebudú spievať na detských sv. omšiach, takže sa zdá, že majú voľno, ale nie je to tak. Program majú nabitý akciami. Prvá sa už aj uskutočnila dňa 6.7.2008 , keď počas detskej sv. omše o 10:30 spievali pri krste druhého syna vedúcej zboru Zuzky Šimkovičovej. Fotografie sú už vo fotogalérii.
    V súvislosti s tým ju zastupuje pri vedení Majka Bátorová a pomáhajú jej pri tom Maťka Humajová a Maťka Fritzová. S organizačnými záležitosťami aj Julka Strapková.
    Starších členov zboru, ktorí spievavajú pri sobotňajších sv. omšiach o 18:00 naďalej vedie Kvetka Laurincová.
    A čo nás teda ešte čaká?
    Najbližšie zbor odchádza na každoročné sústredenie v dňoch 13.-19.7.2008 do obce Králiky v Kremnických vrchoch pri Banskej Bystrici. Budú cvičiť mnohé piesne, keďže v auguste ich dňa 2.8.2008 čaká spievanie na Starých horách doobeda a poobede v ten istý deň budú spievať na sobáši Angelike Pažickej , bývalej dlhoročnej klaviristke zboru. Dňa 17.8.2008 pri príležitosti Prievidzskej púte vystúpi zbor Bartolomejčatá o 9:30 na Mariánskom vŕšku a potom budú spievať o 10:00 pri slávnostnej sv. omši.
    Na záver je tu opäť pozvánka - kto má záujem podieľať sa na našich aktivitách a má chuť spievať Bohu na slávu a ľuďom pre radosť, pridajte sa k nám , radi Vás uvítame, pretože základom našej budúcej existencie sú noví členovia, bez nich by sme už boli dávno zanikli.

       26.1.2008 - Zbor Bartolomejčatá spieval dňa 26.1.2007 počas sv. omše o 13:30 v kostole sv. Jakuba v Tužine pri príležitosti 2. ročníka festivalu Pozdvihni svoj hlas 2008. Vo fotogalérii pribudli niektoré fotografie z tejto udalosti. Viac informácií o tejto vydarenej akcii nájdete na webovej stránke Zboru sv. Jakuba. Ďakujeme všetkým organizátorom a Zboru sv. Jakuba za veľmi peknú atmosféru festivalu.

      Aj vďaka konkurzu 29.10. k nám pribudli nové spevácke posily, z ktorých sa veľmi tešíme, avšak možnosť prísť a rozšíriť naše rady je tu stále.

      Najbližšie budú Bartolomejčatá spievať dňa 26.1.2007 počas sv. omše o 13:30 vo v kostole sv. Jakuba v Tužine pri príležitosti 2. ročníka festivalu Pozdvihni svoj hlas 2008. na webovej stránke Zboru sv. Jakuba.

       4.1.2008 - Zbor Bartolomejčatá počas uplynulých mesiacov pravidelne spievaval na detských sv. omšiach o 10:30 vo farskom kostole, starší členovia sa zasa schádzajú pravidelne spievať na sobotňajších sv. omšiach určených birmovancom. Vo fotogalérii pribudli fotografie z birmovaneckej sv. omše 17.11. a z detskej sv. omše 18.11..

      Aj vďaka konkurzu 29.10. k nám pribudli nové spevácke posily, z ktorých sa veľmi tešíme, avšak možnosť prísť a rozšíriť naše rady je tu stále.

       21.8.2007 - Zbor Bartolomejčatá počas prázdnin absolvoval týždňové sústredenie od 22.-28. júla 2007 v obci Horná Mariková, fotografie z tohto sústredenia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Dňa 19.8.2007 spievali Bartolomejčatá na Prievidzskej mariánskej púti na Mariánskom vŕšku. Od 9:30 do 10:00 mali program zložený z prevažne nových piesní z repertoára, ktoré sa naučili na sústredení a potom spievali pri slávnostnej sv. omši o 10:00.

      Najbližšie budú Bartolomejčatá spievať dňa 24.8.2007 počas sv. omše o 16:30 vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi pri príležitosti sviatku svojho patróna, sv. Bartolomeja.

      Od septembra budú opäť pravidelne každú nedeľu spievať na detských sv. omšiach o 10:30 vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi.

      Okrem toho dňa 15.9.2007 vystúpia vo farnosti Martin - sever počas gospelového festivalu.

       8.7.2007 - Zbor Bartolomejčatá vystúpil dňa 26.5.2007 v Piaristickom kostole v Prievidzi počas programu Mládež očakáva Turíce, kde siedmimi piesňami a slovným komentárom potešil a povzbudil publikum.

      Naposledy zbor Bartolomejčatá spieval v pondelok dňa 2.7.2007 pri slávnostnej sv. omši na sviatok Navštívenia P. Márie, pri ktorej bolo účastných 11 kňazov, 1 biskup a 1 eparcha, ktorí prijali kňazskú vysviacku 11. júna 1978, všetci boli spolužiaci nášho pána dekana.

      Počas prázdnin zbor Bartolomejčatá nespieva na nedeľných detských sv. omšiach o 10:30 vo farskom kostole sv. Bartolomeja.

      Najbližšie budú spievať na sobáši dňa 21.7.2007 o 15:30 vo farskom kostole sv. Bartolomeja bývalej dlhoročnej členke Matilde Čiamporovej, ktorá vyše desať rokov pôsobila v zbore už od čias jeho vzniku a vo veľkej miere prispela k životu a práci nášho spoločenstva.

      V auguste si môžete vypočuť Bartolomejčatá na Prievidzskej púti v nedeľu 19.8.2007 pri slávnostnej sv. omši o 10:00 na Mariánskom vŕšku.

      Predtým však Bartolomejčatá absolvujú (ako každý rok) týždňové sústredenie v Hornej Maríkovej v dňoch 22.-28.7.2007.

       20.5.2007 - V máji zbor Bartolomejčatá absolvoval nasledovné akcie:
            8.5.2007 - celodenný výlet do Červeného Kláštora a Starej Ľubovne (Fotografie z tejto akcie sú vo fotogalérii.)
            12.5.2007 - spievanie na svadbe vo farskom kostole o 15:00
            19.5.2007 - spievanie na svadbe vo farskom kostole o 15:00

       31.1.2007 - Oznam pre záujemcov o členstvo v zbore Bartolomejčatá: Každý, kto má chuť spievať na Božiu slávu a ľuďom pre radosť a má ochotu cvičiť a vystupovať s nami, nech príde:

  1. na nácvik zboru, ktorý býva v kláštore Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Námestí slobody 13 a to každý piatok okrem prvého piatku v mesiaci o 16:00 .
  2. alebo po sv. omši, na ktorej zbor Bartolomejčatá spieva - skoro každú nedeľu vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 10:30.
      Vítaní sú chlapci aj dievčatá, vedúca ich na najbližšom nácviku preskúša, toho sa báť netreba, lebo ide len o zistenie hlasového rozsahu a farby hlasu, kvôli zaradeniu do hlasu (soprán alebo alt, u chlapcov tenor alebo bas).

       30.1.2007 - zmenené niektoré texty na stránke, zriadená e-mailová schránka zboru (bartolomejcata@farapd.sk)

       15.1.2007 - vytvorená samostatná internetová stránka zboru ako doména tretieho stupňa na doméne farapd.sk, vytvorený RSS kanál pre túto stránku.

Marek Šimurka

Ďalšie obdobia

Prvých 10 rokovRoky 2004 - 2006Roky 2007 - 2008Roky 2009 - 2010Roky 2011 - 2013Roky 2014 - 2016