História a kronika zboru Bartolomejčatá

Roky 2004 - 2006

    Čas plynie ako horská riava a čo bolo nedávnymi udalosťami, tak to je dnes už minulosťou, a preto píšem aj túto ďalšiu kapitolu histórie zboru Bartolomejčatá. Text prvej kapitoly bol napísaný na jar roku 2004 pre potreby dátovej stopy CD albumu Láskavý Boh. Od tej doby sa v našom zbore udialo mnoho zmien.

    Členovia zboru sa neustále obmieňajú a už je tu veľmi málo tých, ktorí si pamätajú úplné začiatky, veď v októbri 2007 zbor Bartolomejčatá oslávi svoje 14. narodeniny, napriek tomuto dlhému času sme stále tu, hoci členovia sú iní, takže zbor žije, za čo sme vďační hlavne nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý sa o nás, jeho deti, neustále stará a vždy nám pošle ľudí, ktorí podporia jeho diela a nedovolia im zaniknúť. Aj im patrí naša vďaka, pamätáme na nich a preto majú svoje miesto aj v histórii zboru. Osobitne chceme poďakovať pánovi dekanovi Mons. Jánovi Bednárovi za jeho trvalú podporu a starostlivosť za celú dobu trvania zboru a našim rodičom, ktorí nás podporujú v našich aktivitách.

     V auguste 2004 vyšiel na CD nosičoch prvý album zboru Bartolomejčatá s názvom Láskavý Boh, obsahujúci originálne piesne z tvorby viacerých členov zboru. Po vyše dvoch rokoch sú už texty, akordy a piesne z neho zverejnené a voľne dostupné aj na tejto stránke.

     Na jeseň roku 2004 sa našej vedúcej zboru Zuzane Šimkovičovej narodilo dieťatko, preto odvtedy viedli zbor Bartolomejčatá Kvetoslava Laurincová a Martina Fritzová. Dobrovoľne sa podujali na túto úlohu, vďaka čomu náš zbor nezanikol, ani neprerušil svoju existenciu. Skoro sa však presvedčili, že viesť taký zbor nie je vôbec jednoduché, je to naozaj náročná práca, prebudiť a zosúladiť snaživosť všetkých v zbore, aby náš spev naozaj znel Bohu na chválu a ľuďom pre radosť. Avšak Pán ku každej skúške dá vždy aj potrebné dary a schopnosti. S odhodlaním prekonať všetky prekážky nás preto úspešne viedli až do decembra 2005, keď sa Zuzana Šimkovičová znova mohla ujať svojej funkcie. Za ten čas však získali cenné skúsenosti a preto dnes, keď vedúca nemôže prísť a viesť zbor, nemusí sa nácvik, ani vystúpenie v kostole rušiť, lebo ju má kto šikovne zastúpiť.

     Pod vedením Kvetoslavy Laurincovej a Martiny Fritzovej a s duchovnou podporou pána kaplána Michala Masného sme v júli 2005 absolvovali týždňové sústredenie vo Veľkom Rovnom v okrese Bytča, o ktorom si môžete prečítať článok, ktorý vyšiel v časopise Bartolomej. Navyše si môžete pozrieť fotografie z tohto sústredenia v našej fotogalérii. Bartolomejčatá už tradične v novembri 2004 spievali na festivale Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke a v auguste 2005 na Prievidzskej mariánskej púti (fotografie).

     V roku 2005 vo farnosti Prievidza - mesto pôsobil ešte jeden zbor, personálne bol však úplne prepojený so zborom Bartolomejčatá a preto sa často označoval názvom "staršie Bartolomejčatá", najčastejšie však jednoducho "Mladí z Prievidze". Tvorili ho vlastne starší členovia zboru Bartolomejčatá (stredoškoláci a vysokoškoláci), keďže v tej dobe navštevovalo zbor Bartolomejčatá aj mnoho menších detí. Vznik tohto nového zboru podporila potreba spievať aj na mládežníckych sv. omšiach v sobotu o 18.00 vo Farskom kostole sv. Bartolomeja a tiež ochota členov nacvičovať a spievať aj náročnejšie skladby. Tento zbor mladých viedla Matilda Čiamporová a nácviky boli v sobotu pred sv. omšou. Dňa 19. júla 2005 boli spievať na primíciách Radovi Bujdošovi v Stropkove, časť Sitnik, fotografie z tejto akcie sú vo fotogalérii. Ďalšou akciou, kde spievali "staršie Bartolomejčatá" bola sv. omša v sobotu 6. augusta 2005 na Starých Horách. Odtiaľ ich autobus s pútnikmi z Brusna odviezol priamo do Brusna, odkiaľ šľapali 8 km na chatu Javorinka v doline potoka Sopotnica, kde prežili 6 dní oddelení od civilizácie, bez signálu mobilu, druhý deň aj bez vody a jeden večer dokonca aj bez elektriny, pretože povolilo tesnenie na rúre privádzajúcej vodu do hydroelektrárničky. Napriek tomu sa tam všetkým páčilo. Niekoľkí, obdarení turistickým duchom, vystúpili aj napriek chladnému a hmlistému počasiu na vrch Veľká Chochuľa. Zopár fotografií sa taktiež nachádza vo fotogalérii. Duchovne aj organizačne sa o tento pobyt starali pán kaplán Michal Masný a sestra Antónia, FDC. Mladí sa tam naučili aj viaceré piesne, ktoré spievali aj na Mariánskej púti v auguste 2005 počas sobotnajšieho večerného programu (fotografie). Činnosť tohto zboru mladých netrvala dlho, vedúca si našla prácu v inom meste a preto ho nemal kto viesť. Jeho úlohu spievať na svätých omšiach v sobotu o 18.00 v Kostole sv. Bartolomeja však udržali mladí aj s pomocou detí zo zboru Bartolomejčatá, ktoré už medzičasom podrástli a zdokonalili sa v speve. Účasť je založená len na dobrovoľnosti a chuti spievať. Spevákov v sobotu dodnes vedie Kvetka Laurincová, doprevádzajú ich hudobníci: gitaristi Igor Gašparovič, Alojz Vlčko, prípadne Juraj Orlík na klávesoch hráva Peter Švec alebo Igor Gašparovič a občas na bongu Juraj Grom.

     V roku 2006 už zbor Bartolomejčatá viedla opäť Zuzana Šimkovičová. V priebehu tohto roka okrem pravidelného spievania na nedeľných detských sv. omšiach o 10.30 vo Farskom kostole sv. Bartolomeja vystupovali Bartolomejčatá aj mimo Prievidze. Dňa 23. apríla 2006 spievali Bartolomejčatá v kostole v Sebedraží pri príležitosti 90. narodenín prastarkej 3 členov zboru. Pozrite si zopár fotografií z tejto príležitosti. O pár týždňov na to, dňa 20. mája 2006 zasa spievali niektorí členovia zboru v nemocničnej kaplnke v Bojniciach. Podľa tradície znova cez letné prázdniny sa členovia zboru Bartolomejčatá zúčastnili týždňového sústredenia. Tentoraz to bolo v dedinke Močiar v okrese Banská Štiavnica v dňoch 22.-28. júla 2006. Duchovne ich sprevádzal opäť pán kaplán Michal Masný. Prinášame Vám článok o tomto sústredení, ktorý bol uverejnený v časopise Bartolomej č. 8/2006. Navyše si môžete k nemu pozrieť ilustračné fotografie zo sústredenia. To, čo sa naučili, mali príležitosť hneď predviesť na Prievidzskej Mariánskej púti, kde spievali v sobotu 12. augusta 2006 na mládežníckej sv. omši v Mariánskom kostole o 21:00 a v nedeľu 13. augusta 2006 o 10:00.

     Na jeseň absolvovali také malé "turné" v rôznych farnostiach v diecéze. Začalo sa vystúpením dňa 24. septembra 2006 na sv. omši v kaplnke v nemocnici v Bojniciach. Potom dňa 1. októbra 2006 spievali Bartolomejčatá pri slávnostnej sv. omši v obci Vyhne pri Žiari n. Hronom. Cestou z Vyhní išli pozrieť do Kremnice bývalého prievidzského kaplána Martina Dada a bývalého člena zboru, dnes už kaplána v Kremnici, Pavla Slezáka. Nedeľné potulky zakončili návštevou ďalšieho bývalého prievidzského kaplána - Michala Masného do Martina. Z celej tejto akcie si môžete pozrieť fotografie vo fotogalérii. Malé jesenné "turné" zboru Bartolomejčatá sa skončilo až v novembri, keď v nedeľu 19. novembra 2006 navštívili Zvolen, kde na pozvanie bývalého kaplána Radoslava Bujdoša spievali pri sv. omši vo farskom kostole vo farnosti Zvolen - mesto.

    Okrem týchto príležitostí bolo možné zbor Bartolomejčatá počuť aj na Rádiu Lumen, kde sa v relácii Gospelparáda úspešne držalí celých štrnásť týždňov v rebríčku rôznych gospelových kapiel a interpretov zo Slovenska aj Poľska. Ako novinka bola nasadená 16. februára 2006 pieseň Možno, potom ju bolo možné počuť každý štvrtok z rôznych miest v rebríčku hitparády, pričom 6. apríla sa umiestnila na 1. mieste a 25. mája 2006 opustila rebríček z 2. miesta.

Marek Šimurka, 27.1.2007

Ďalšie obdobia

Prvých 10 rokovRoky 2004 - 2006Roky 2007 - 2008Roky 2009 - 2010Roky 2011 - 2013Roky 2014 - 2016