NOVINKY ZO ZBORU!

Posledná aktualizácia 2.10.2016

O nás

Zbor Bartolomejčatá opäť pravidelne spieva!

     Zbor Bartolomejčatá začína od 2.10.2016 opäť spievať, zatiaľ len raz do mesiaca, každú prvú nedeľu v mesiaci. Pod vedením Zuzany Šimkovičovej a s hudobným doprovodom Juraja Orlíka na gitare a Petra Šveca na klavíri spievalo 2.10.2016 20 veľkých spevákov a aj malých speváčikov. Vrátili sa k nám znova niekoľkí naši bývalí členovia, ktorí pôsobili v zbore pred 10 a viac rokmi a priviedli aj svoje detičky. Veľmi nás potešilo, že návrat nášho spevu na detské sv. omše prítomní na konci omše odmenili potleskom, ďakujeme, berieme to ako povzbudenie, že sa vám to, čo robíme, páči a dúfame, že aj pomáha v duchovnom prežívaní sv. omší.

Koncom vianočného obdobia 2015/16 zbor Bartolomejčatá prestal pravidelne spievať na detských svätých omšiach.

     Boli sme detsko-mládežnícky zbor, dnes sme však už dvojgeneračný rodinný zbor z farnosti Prievidza-mesto . Kto ho tvorí, koľko má členov, kto hráva na nástroje? V novembri a decembri 2016 sa ukáže, aké bude nové (a dúfajme, že) stabilné zloženie zboru.

     V priebehu posledných dvoch rokov sa vyformoval Zbor dospelých (zatiaľ bez mena). Vznikli v súvislosti s aktivitami spoločenstva Modlitby matiek, najmä ako podpora modlitieb a adorácii za rodiny. Tento zbor môžete počuť zvyčajne v prvú sobotu v mesiaci na večernej sv. omši o 16:30 a po nej na adorácii za rodiny. Vo vedení tohto zboru sa od jeho vzniku striedali Mgr. Zuzana Šimkovičová a Mgr. Marta Orlíková. V súčasnosti ich vedie Mgr. Zuzana Šimkovičová a hrou na hudobné nástroje ich doprevádzajú Mgr. Juraj Orlík (gitara). Nácviky bývajú nepravidelne, podľa okolností, zvyčajne však o 15:15 pred sobotnajšou sv. omšou a jeden, alebo dva nácviky v priebehu dvoch týždňov pred prvou sobotou v mesiaci. Ak máte záujem sa k nim pridať (s radosťou vás privítajú), tak sa skontaktujte s niekým z vyššie menovaných, s kaplánom Dušanom Rončákom alebo s Marekom Šimurkom. Počas významných udalostí, ako je napr. Prievidzská púť, oba zbory - Bartolomejčatá a Zbor dospelých spievajú spoločne.

     V minulosti bolo druhým zoskupením, ktoré tvorili niektorí členovia zboru skupinka nazývaná Mladí z Prievidze .Spievali na sobotňajších sv. omšiach vo farskom kostole sv. Bartolomeja o 17:00. Viedla ich pôvodne v roku 2005 Matilda Čiamporová
, neskôr sa o pôsobenie tohto premenlivého a pestrého zoskupenia dlhé roky starala Kvetka Laurincová, zvučiť ich chodili bratia Marek a Michal Kvetovci. Členov však postupne ubúdalo, zo zboru bola "kapela", až nakoniec to došlo k tomu, že toto zoskupenie pomaly v priebehu zimy 2012-13 zaniklo.

     Náš zbor v októbri 2013 oslávil 20 rokov od založenia, pozrieť sa do tejto minulosti môžete v histórii zboru ( prvých 10 rokov, roky 2004 - 2006, roky 2007 - 2008, roky 2009 - 2010 a posledné obdobie rokov 2010 - 2013).

    Náš repertoár tvoria naše vlastné piesne, ktoré sme vydali aj na našom prvom CD albume Láskavý Boh, ale aj detské a mládežnícke piesne a piesne prevzaté od rôznych gospelových skupín zo Slovenska.

     Pôsobíme v kostole sv. Bartolomeja, kde spievavame pravidelne na detských svätých omšiach v nedeľu o 10:30.

     Taktiež spievavame pri rôznych príležitostiach a podujatiach vo farnosti, ako sú krsty prvoprijímajúcich detí, prvé sväté prijímanie, birmovka. Občas spievame aj na svadbách, prípadne aj na primíciach - napr. Viliamovi Vlčkovi v Prievidzi (27.6.2010).

     Pravidelne vystupujeme
na prievidzskej Mariánskej púti (víkend okolo 15.8.) a do roku 2008 sme vystupovali aj na festivale Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke, ktorý sa koná vždy v sobotu pred nedeľou Krista Kráľa. Potom opätovne v niektorých ďalších ročníkoch.

     To, čo sme nedávno absolvovali, alebo práve chystáme, sa dozviete v novinkách zboru.

     Občas ideme na pozvanie kňazov z iných farností spievať na sväté omše aj do iných miest, alebo dedín. Už sme takto navštívili napr. Vrícko, Levice, Partizánske, Vyhne, Zvolen, Sebedražie, Bojnice - nemocničnú kaplnku, Stropkov - Sitnik, Radobicu, Hornú Ves, ...

     Mnohé z týchto udalostí zachytili objektívy fotoaparátov a vďaka tomu máte vo fotogalérii zboru možnosť aj vidieť rôzne udalosti a miesta a našich zážitkov.

Posledná aktualizácia 22.11.2015